Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca szkolenia

Szkolenia z ISO 9001 – kiedy warto je zrealizować?

Data publikacji 27 listopada 2023

ISO 9001 – chwyt marketingowy czy rozwiązanie, które realnie pozwala podnieść jakość zarządzania przedsiębiorstwem? To przedmiot dyskusji toczącej się od wielu lat. Pytanie zatem: czy warto się zapisywać na szkolenia ISO 9001, a jeśli tak, to na jakie? Podpowiadamy.

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001 jest międzynarodową normą, zawierającą zbiór wytycznych, jakie muszą spełniać systemy zarządzania jakością w firmie. Standard ten, bazujący na wcześniejszych normach BS 5750 oraz ISO 9000, został opublikowany w 2000 roku, a od tego czasu pojawiło się jego kilka aktualizacji, ostatnia w 2015 roku.

ISO 9001 zawiera zestaw reguł, w które musi się wpisywać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wśród nich wymienia się: postawę prokliencką, przywództwo, zaangażowanie zespołu, procesowe i systemowe podejście do zarządzania, nastawienie na stałe doskonalenie oraz rzeczowe podejście do podejmowania decyzji i partnerskie relacje z dostawcami. Wdrożenie systemu opartego na tych regułach może być poważnym wyzwaniem, dlatego proces ten powinny poprzedzić dobre szkolenia ISO 9001 – takie, które mają wymiar praktyczny.

Jakie szkolenia ISO 9001 można znaleźć na rynku?

Z uwagi na to, że omawiana norma jest bardzo rozbudowana, a wdrożenie określonych w niej standardów to czasochłonny proces, szkolenia ISO 9001 są bardzo rozbudowane i zróżnicowane. Można pomiędzy nimi znaleźć zarówno ogólne kursy i webinary, które są wprowadzeniem do tematu, jak i zaawansowane i szczegółowe szkolenia, poświęcone konkretnym zagadnieniom.

Popularne szkolenia ISO 9001 to np.

 • kursy dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników ds. systemu ISO 9001,
 • szkolenia z zakresu wdrażania ISO 9001,
 • szkolenia dla auditorów wiodących,
 • szkolenia z zakresu zarządzania procesami w zgodzie z tą normą,
 • różnego rodzaju warsztaty doskonalące przeznaczone dla kadry zarządzającej czy pełnomocników i audytorów ISO, którzy już od jakiegoś czasu pracują w tym systemie.

Aby mieć pewność, że szkolenia przełożą się na realne zmiany w organizacji, warto uważnie przyjrzeć się ofercie – zwrócić uwagę na program takich kursów, a także na to, jakie jest doświadczenie prelegentów. Im lepsze opinie o danym kursie czy wykładowcy, tym wyższe prawdopodobieństwo, że uczestnictwo w zajęciach przyniesie wymierne efekty.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 9001? Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 wymaga przeprowadzenia procesu oceny zgodności z wymaganiami tej normy. Oto główne kroki, które powinieneś podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 9001:

 1. Zrozumienie Normy ISO 9001: Zapoznaj się z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To jest najnowsza wersja normy, a znajomość jej treści jest kluczowa.
 2. Samoocena: Przeprowadź wewnętrzną samoocenę zgodności swojego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy. Identyfikuj obszary, które wymagają poprawy.
 3. Przygotowanie dokumentacji: Opracuj dokumentację systemu zarządzania jakością, w tym procedury, instrukcje, polityki, itp.
 4. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością: Wdróż system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
 5. Szkolenia: Zorganizuj szkolenia dla pracowników dotyczące zasad i procedur systemu zarządzania jakością.
 6. Wewnętrzne Audyty: Przeprowadź regularne wewnętrzne audyty, aby ocenić skuteczność systemu zarządzania jakością i zidentyfikować obszary poprawy.
 7. Korekty i Zapobieganie: Wprowadź korekty w przypadku wykrytych niezgodności i podejmuj działania zapobiegawcze.
 8. Wybór Organizacji Certyfikującej: Wybierz akredytowaną organizację certyfikującą do przeprowadzenia zewnętrznej oceny.
 9. Przeprowadzenie Zewnętrznej Oceny: Przygotuj się na zewnętrzną ocenę, która obejmuje przegląd dokumentacji, wizytę w firmie, rozmowy z pracownikami i ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością.
 10. Raport Zewnętrznej Oceny: Po zewnętrznej ocenie otrzymasz raport zawierający wyniki oceny i ewentualne zalecenia.
 11. Certyfikacja: Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania, firma otrzymuje certyfikat ISO 9001.
 12. Monitorowanie i Doskonalenie: Po uzyskaniu certyfikatu monitoruj skuteczność systemu zarządzania jakością i podejmuj działania doskonalące.

Pamiętaj, że proces ten może się różnić w zależności od konkretnego dostawcy certyfikacji i specyfiki działalności firmy. Warto także skonsultować się z ekspertem lub konsultantem ds. systemów zarządzania jakością, aby uzyskać szczegółową pomoc i doradztwo.

Materiał zewnętrzny

Redakcja profesja.com.pl

Nasza redakcja to kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych światem biznesu, finansów i pokrewnych dziedzin. Dzielimy się cennymi informacjami, inspirującymi historiami sukcesu oraz praktycznymi poradami, aby wspierać naszych czytelników w rozwijaniu się zawodowo i osiąganiu finansowej stabilności.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Poszukiwanie pracowników z Ukrainy