profesja.com.pl

profesja – biznes, finanse, praca

metodyki zarządzania projektami
Marketing

Metodyki zarządzania projektami – rodzaje i szczegóły

Metodyka zarządzania projektami to nic innego, jak zbiór metod, dzięki którym wzrasta wydajność przedsiębiorstwa. Metody te umożliwiają zakończenie projektu z powodzeniem i osiągnięcie maksymalnych wyników. Pozwalają także na wykorzystanie znanych sposobów i właściwą współpracę wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

Metodyki zarządzania projektami – różne rodzaje

1) Metody klasyczne polegają na tym, że projekt trzeba podzielić na dwa etapy, aby skutecznie go sfinalizować. Etapy te to analiza i realizacja. Powodzenie gwarantuje szczegółowe zaplanowanie poszczególnych prac i trzymanie się ustalonych terminów. Niedopuszczalne są wszelkie odstępstwa czy zmiany.

2) Metody zwinne to alternatywne metody, które pozwalają na skuteczne realizowanie projektów. Projekt ten zakłada zmiany nawet kosztem powrotu do wcześniejszych założeń. Stawia się również na współpracę z klientem i interakcję pomiędzy pracownikami. Zarządzanie projektami staje się elastyczne, można testować wcześniej rozwiązania i w miarę potrzeby naprawiać je.

Metodyki, które zasługują na szczególne wyróżnienie to:
– scrum, czyli kreatywne tworzenie,
– lean, czyli dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości najprostszą metodą,
-k anban – wizualizowanie produktu.

3) Prince2 to metodyka zarządzania projektem, która opiera się na produktach, a dotyczy przede wszystkim kierownictwa. Zasady, na których się skupia, to ciągła zasadność biznesowa, zarządzanie etapami, skoncentrowanie na produkcie i dokładne zdefiniowanie ról i zadań poszczególnych osób biorących udział w projekcie i oparcie się na doświadczeniu specjalistów.

4) PMBOK – to metoda, która ma za zadanie dostarczyć dużo informacji, także tych najbardziej szczegółowych. Jest to zbiór zasad, które zostały
stworzone przez międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające kierowników projektów. Zawiera opis dobrych praktyk dla osób, które zarządzają projektami. Jest to opis 47 procesów zarządzania projektami, które mają na celu stworzenie wysokiej jakości produktu w określonym czasie. Wadą tej metody jest fakt, że koncentruje się ona jedynie na roli kierownika projektu, a pominięte zostają sprawy związane z samą organizacją projektu.

Różnice między metodami klasycznymi a zwinnymi

Metody klasyczne gwarantują szczegółowość oraz realizowanie projektu krok po kroku. Nie dają również możliwości jakichkolwiek zmian.
Metody zwinne zapewniają dużą elastyczność, a także szczegółowe planowanie kosztów, działań czy uprawnień pracowników. Wadą jednak jest skomplikowana struktura organizacyjna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.